Kontrola tahografov v Mariboru in Celju

V okviru družbe A-MB d.o.o. deluje neodvisni kontrolni organ na dveh lokacijah:
Maribor – v delavnici za tahografe z oznako Ministrstva za infrastrukturo RS SI79
Celje –   v delavnici za tahografe z oznako Ministrstva za infrastrukturo RS SI04

Kontrolni organ izvaja kontrole:
vseh modelov analognih tahografov (razen tahografov z mehanskim prenosom),
digitalnih tahografov (Kienzle, VDO, Siemens, Veeder Root, Stoneridge),
pametnih tahografov in
omejilnikov hitrosti.

Kontrolni organ A-MB d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-128 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

Splošno o Tahografu

Tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, avtobusi, s katerimi se prevaža 9 ali več potnikov, ter nekatera druga vozila morajo imeti vgrajene tahografe, s pomočjo katerih se spremlja skladnost aktivnosti voznikov z zakonodajo ter s tem zagotavlja varnejša vožnja.

Tahograf je naprava, vgrajena v tovorna vozila in avtobuse, ki spremlja in beleži vožnjo posameznih voznikov. Beleži hitrost vozila, prevoženo razdaljo, čas vožnje, voznikove dejavnosti, stanja vožnje, voznikove ročne vnose v napravo ter od generacije digitalnih tahografov vstavljanja in izvlečenja tahografskih kartic.

Obstaja več vrst tahografov:
– analogni tahograf
– mehanski tahograf, ki deluje na principu centrifugalnega regulatorja,
– mehanski tahograf, ki deluje na principu magnetnega polja – elektronski tahograf,
– digitalni tahograf, katerega nadgradnja je tim. pametni tahograf.

Vsak tahograf, ne glede na vrsto, mora biti predhodno odobren za vgradnjo. Postopek nameščanja, preverjanja, kontrole ali izrednega pregleda lahko opravi samo pooblaščena delavnica, ki je pridobila ustrezno pooblastilo. Postopek mora izvesti ustrezno usposobljen tehnik, ki mora postopek izpeljati po predpisanem postopku in narediti zapisnik.