CENIK STORITEV ZA TAHOGRAFE

* V ceno ni vključen potrošni material, ki se doplača na licu mesta.
* Kontrolni organ A-MB d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-128 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).